Den frivillige bæredygtighedsklasse

LCA i praksis

Publikationen og de tilhørende videoer har til formål at give rådgivere og andre interesserede i byggebranchen en introduktion og praktisk viden om livscyklusvurdering (LCA) i byggeri.

Januar 2021

Seneste tilmeldinger til den frivillige bæredygtighedsklasse

Eksempel på visning af case i Casebanken

Se alle de tilmeldte byggeprojekter i casebanken

Formålet med casebanken er at opsamle erfaringerne fra de deltagende byggeprojekter og dele viden på tværs af byggebranchen.
Visualisering af LKR Innovation House

LKR Innovation House for VELUX

LKR Innovation House i Østbirk er en ombygning af en eksisterende lagerhal og en mindre opvarmet bygning. Stedet ombygges til kontorlokaler, værksteder og laboratorier med genbrug og bæredygtighed i centrum.
Visualisering fra boligprojektet Skousbo

Skousbo I

Skousbo er et boligprojekt i to etaper med i alt 115 nybyggede almene boliger, i et boligudviklingsområde med samme navn ved Viby Sjælland i Roskilde kommune. Skousbo 1 er den første etape af Skousbo-projektet.
Visualisering af de nye studieboliger i Universitetsparken

Nybyggeri af studieboliger i Universitetsparken

På en grund overfor hovedindgangen til RUC opføres 36 almene ungdomsboliger med et samlet areal på 1800 m2. På samme matrikel transformeres en kontorbygning til 35 boliger og fællesrum. Ønsket er at opføre et byggeri med et meget lavt co2 aftryk.
Foto af studieboliger, der renoveres

Renovering af studieboliger i Universitetsparken

På en grund overfor hovedindgangen til RUC transformeres en tidligere kontorbygning til 35 boliger og fællesrum. På samme matrikel opføres 36 nye boliger. Ønsket er at lave en transformation med et meget lavt co2 aftryk.
Visualisering af enfamiliehuset Kildebækhøj

Enfamiliehuset Kildebækhøj

På en ny udstykning i Storvorde, opfører Lind & Risør et koncepthus med fokus på bæredygtige løsninger og spændende arkitektur. Vægge udføres med Tewo-elementer og Sagawood facader.
Visualisering af kontorbyggeriet Svanemølleholmen

Svanemølleholmen

Byggeriet består af tre bygningskroppe, med hovedkontorer for Nykredit og AP Pension, samt et flerbrugerkontorhus, som alle deler en fælles kælder. Der bygges ca. 64.000 m² erhvervsbyggeri suppleret med ca. 17.000 m² kælder.
Visualisering af Ny Hyllehøj Daginstitution

Ny Hyllehøj Daginstitution

Der er tale om en daginstitution til 88 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Byggeriet forventes udbudt i fagentreprise. Byggeriet er i én etage og er beliggende i et område med naturgas.
Foto af enfamiliehuset TræVærk

Enfamiliehus TræVærk

Projektet er et nybyggeri af et standard enfamiliehus på 110 m² af træ. Alle bærende konstruktioner er lavet af træ, dvs. spær, vægrammer osv. og huset klimaskærm har træ, som udvendig beklædning. For at beskytte træhuset arbejdes med konstruktiv…
Opstalt af alment etageboligbyggeri i Dronningensgade

8 almene boliger i Dronningensgade

4 etages nybyggeri med et samlet bruttoareal på 880 m² fordelt på 8 almene boliger. Bygningen opføres indenfor voldene i Fredericias gamle bykerne som udfyldning i en eksisterende karrestruktur bestående af eksisterende og nyrenoverede boligblokke.
Visualisering af den nye og renoverede del af Halkær Kro

Halkær Kro Mad- og Kulturhus

Formålet med projektet at skabe en transformation af den eksisterende Halkær Kro og med en tilføjelse af arealer i form en ny tilbygning - og løfte stedet til et nyt forstærket kulturelt mødested og tidssvarende forsamlingshus.
Visualisering af Kirkebjerg Søpark

Kirkebjerg Søpark - Terrassen

I hjertet af Kirkebjerg i Brøndbyvester opføres Kirkebjerg Søpark. Et levende, nyt, grønt boligområde med tryghed, fællesskab og gode, sunde boliger som omdrejningspunkt. Kirkebjerg Søpark strækker sig over knap 50.000 kvadratmeter…
Visualisering af Green Solution House 2.0 set fra nordøst

Green Solution House 2.0

Hotel Green Solution House (GSH) er et hotel- og konferencecenter ved Rønne, der især udmærker sig ved et stort fokus på bæredygtighed. Bygningen er baseret på kriterierne for Active House visionen og inspireret af Cradle to Cradle filosofiens kredsløbskoncept. Bygningen er ydermere DGNB-certificeret.
Eksempel på visning af case i Casebanken

Daginstitution Skovsøbakken

Skovsøbakken er en ny DGNB-certificeret, aldersintegreret daginstitution inkl. legeplads og udearealer for 200 børn (0-6 år) med et bruttoetageareal på cirka l .800 m² i max l etage på en ca. 14.000 m² stor byggegrund i det nordvestlige Slagelse.
Visualisering af Børnehøjen - Daginstitution på Skydebanevej

Daginstitutionen på Skydebanevej

Daginstitutionen skal forventeligt have en kapacitet på 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Byggeriet rummer i hovedtræk to børnehavegrupper, en vuggestuegruppe, fællesfaciliteter og et administrationsområde...

Video

Introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse (3:50 min.)

Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse

Hent 'Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse'
i PDF-format (A4) her:

Udfyld tilmeldingsformularen og deltag i testen

Hent 'Vejledning om tilmelding, casebank og dokumentation af krav' i PDF-format (A4) her.

Krav og vejledning

Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning

Krav og vejledning

Ressourceanvendelse på byggepladsen

Krav og vejledning

Totaløkonomisk analyse – omkostninger til opførelse, drift og vedligehold

Krav og vejledning

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet

Krav og vejledning

Dokumentation af problematiske stoffer

Krav og vejledning

Afgasninger til indeklimaet

Krav og vejledning

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Krav og vejledning

Støj fra ventilationssystemer i boliger

Krav og vejledning

Rumakustik i boliger

Krav og vejledning